...zing dan mee
muziekherkennisspelletje

Op een goede dag gaat een vraagm3nt [bankhangen]. Dat is doorgaans de onderste, het oudste vraagm3nt. Maar niet altijd. Daarom wordt vaak in geel aangegeven welk vraagm3nt binnen 24 uur niet meer meetelt.

Sp3l3rs kunnen óók vraagm3nt3n stel-
len, gráág zelfs. Doe de naam van een liedje of een YouTubelink bij jouw ant-
woord of via wi3w3lk@gmail.com.

Maak ook (weer) eens een themarond'. Je hoeft de vraagm3nt3n niet te maken, te verhapselen. Een lijstje met minimaal tien liedjes is voldoende. Het maakt niet uit of ze al eens een vraagm3nt zijn ge-
weest, check wel de oude [thema's].

Pas in de twééde kolom is het nummer van het vraagm3nt een link naar de file. Klik daarop en je hoort, via de browser-
player van je computer, tablet of smart-
phone, het vraagm3nt.

De site bevat iframes. Als je geen actu-
ele [tussenstand] ziet, leeg dan het cache-geheugen van je computer.

Als je een muziekfragment wèl herkent maar niét meedoet, wil ik graag weten waarom. Zodat ik wi3w3lk kan verbe-
teren. wi3w3lk@gmail.com

oplossingen? zie [audiobank]