[wi3w3lk]    rond'[301]   13 04 2014
rond'[300]    [302]


vraagm3nt: klik op het nummer
oplossing: klik op het bolletje

[3019] trio=3p groep=2p

[3018] singer/songwriter=4p lied=2p

[3017] zanger=3p dichter=3p

[3016] singer/songwriter=4p lied=2p

[3015] deze!!!zanger=3p lied=2p

[3014] groep=4p lied=2p

[3013] singer/songwriter=3p lied=2p

[3012] groep=4p lied=2p

[3011] groep=3p lied=2p
praktisch ondeelbaar  één won

Met 22 vraagm3nt3n, incluis de tentuit-
lokkers [Ludo] en [3005], was [301] goed voor 103 pnt. Alleen Wouter had [de Sheer] helemaal goed: op 3. Met een mooie eindsprint wierp Marcellus op 2 Monica van het ereplankiertje.

Zei ik vorige week niet "Bobs deed wat gedaan dient te worden... en wachtte... loerde..."? En ja hoor, in het [donker] greep hij op 1 z'n 41e [won]. Joeg-hé? Jazeker. En nee... Want hoe verdeel je 41 [wonzen] in tweeën, voor op ieder nachtkastje evenveel? Toestanden!


winnen of spelen?  IX

Vraagm3nt [3019] is 4% versneld, dus
app-proof. Kort door de bocht: om vals-
spelen tegen te gaan, is een vraagm3nt
òf ernstig àmuzikaal verhapseld (neuh),
òf eclectisch (hooguit twee per athema-
tische rond'), òf obscuur nederlandstalig
(héél soms), òf 4% getransponeerd (lie-
ver niet). Òf een combinatie hiervan.

'Muzikale' vraagm3nt3n blijven nadruk-
kelijk het uitgangspunt, terwijl wi3w3lk
zoveel mogelijk app-proof zal zijn. Zo-
dat je je niet hoeft te ergeren aan vals-
spelers die daarom "altijd alles goed"
hebben. Want inderdaad: meer sp3l3rs
kan geen kwaad.


winnen of spelen?  VIII

Zijn flarden muziek app-proof? Nee dus.
Sassefras' [3018] bv. bestaat uit twee
stukjes van 1,5 seconde. Tot ongeveer
de helft hebben wij èn een app er geen
moeite mee, maar op het laatst herkent
Sony's TrackID [3018] niet (meer).

Vanaf het midden versnelt de 'muziek'
vloeiend tot, op het eind, 105% van het
origineel. Zo verandert èn het tempo èn
de toonhoogte. Een tempowijziging van
5% mèt behoud van de toonsoort is on-
acceptabel lelijk omdat de edit-software
de muziek laat 'hikken' en 'stotteren'.

Als een vraagm3nt 4% (of meer) is ge-
transponeerd, is een app de kluts kwijt.
Een inspirerende Paasgedachte.


winnen of spelen?  VII

De gigantische database waar zo'n mu-
ziekherkenningsapp op leunt, herbergt
vooral 'angelsaksische' muziek. Neder-
landse liedjes, en zeker nederlandstali-
ge, worden minder vaak herkent. Ger's
prachtige èn ietwat eclectische [3016]
en het malle [3017] zijn app-proof.

Vergelijkbaar met het tè 'erg' verhapse-
len: wie wil meespelen met een quiz die
voornamelijk vraagt naar onbekende of
obscure nederlandstalige liedjes?


winnen of spelen?  VI

Tè 'erg' verhapselen is geen app-proof-
optie. Als het muzikaal kan, als het re-
sultaat logisch klinkt, altijd. En dus vaak
niét: wi3 mag geen ámuzikaal spelletje
worden.

Eclectisch, voor het eerst gebezigd door
Ploek, héél lang geleden, geeft aan dat
een vraagm3nt 'eigenlijk te moeilijk' is.
Nog steeds geldt dat een wi3-lied òf een
officiële single òf op YouTube te vinden
moet zijn. Zo'n zeven jaar geleden wer-
den zo al te eclectische liedjes geweerd,
nu is 'alles' via internet te beluisteren...

Wel huiver ik bij veel eclecticiteit; waar-
om meedoen aan een quizje met vooral
onoplosbare vragen?


winnen of spelen?  V

Marcellus' [3014] is muzikáál 'ernstig'
verhapseld. Ze bestaat uit 24 stukjes uit
de song en... nog vóórdat de groep los-
barst, weet TrackID genoeg en geeft de
oplossing.

Ik kende deze song niet, ik heb er met
plezier een vraagm3nt van verhapseld.
Knippen, kopiëren, plakken en schuiven
tot precies één minuut muziek: ook het
vraagm3nt is een 'liedje'. Wie het héle
lied kent, herkennist ook [3014].

Om het app-proof te maken, zou ik het
moeten verminken. Mooi niet! meer...


Bobs   72   36
Marcellus   55   26
Wouter   50   49
Monica   40   17
Zz   28   18
Papi   17   -23
Pearly   17   17
Monkz   10   -23
EbuRoon   6   6
Ploek   6   -4
Sassefras   6   6
Ben   5   -11
DePlaat   -69
Dubious   -18
Figlarka   -31
Lidi8½   -5
Marjoke   -5
Zwapz   -5

9 sp3l3rs   26