[wi3w3lk]    rond'[291]   02 02 2014
rond'[290]    [292]


vraagm3nt: klik op het nummer
oplossing: klik op het bolletje

[2919] groep=3p lied=2p

[2918] groep/bassist=4p lied=2p

[2917] groep=3p lied=2p

[2916] multikant=4p lied=2p

[2915] groep=4p lied=2p

[2914] singer/songwriter=4p lied=2p

[2913] familie=3p lied=2p

[2912] groep=4p lied=2p

[2911] singer/songwriter=3p lied=2p
mazzelwonzkonten  geluk hoort er bij

DePlaat kwam op 't nippertje met een ferme eindsprint: "Blur, maar kan niets vinden dat over schoenen gaat. Ga het niet redden. Te veel no-knows." Zonder [Trimm Trabb] wèl op drie.

Als je niét [pet] èn alle 9 goed herken-
nist, scoor je -maximaal- 50p. En soms is dat nèt genoeg. Diaan en Spruitje sámen op één. *joehoet*

Gezien? Ze begonnen de rond' met zo-
genaamde pluimpunten. Diana -6p en Spruitje -9p. Opdat wi3 nòg spannender wordt. Later meer hierover.


wie wat bewaart...  houdbaarheid

[Petters], is u scherp en staande bij? Om 20.00 uur zitten [2902], [2909], [2911] en [2912] op de [bank].


Ik ga niet kijken: zeventien dagen geen
sportprestaties,   meer...


Rumsong Gooit Roet  vallende bollen

Alleen Lidi8½ heeft haar [bolletje] nog: op het nippertje herkenniste ze de [Mojito song]. De kans dat ze mèt over de meet gaat, is klein, helaas. Al-
leen als tenminste nog één sp3l3r tijdig [2905] herkennist...


voor de helft  sneue wi3-uniciteit

Niet eerder deden er vijf vraagm3nt3n met een [hint] mee. Dit zegt iets over de eclecticiteit van die vraagm3nt3n, dit zegt echter ook iets over het aantal ac-
tieve sp3l3rs.

Drie sp3l3rs sturen een vraagm3nt naar de [bank]. Met minder actieve sp3l3rs telt een vraagm3nt langer mee en krijgt het vaker een [hint].

Dankzij de huidige 14 vraagm3nt3n kàn een [maxima] -nog steeds- met 87p deze rond' [wonzen].


Op de deur van de apotheek een verve-
lende mededeling:   meer...


Diana   50   -35
Spruitje   50   0
DePlaat   45   4
Lidi8½   40   -10
Ploek   30   25
Marcellus   29   5
Figlarka   27   25
Zz   23   18
Monica   20   18
Bobs   17   -18
Papi   17   12
Ben   12   -12
Dubious   11   11
EbuRoon   6   6
Ger   2   2
Pearly   -5

13 sp3l3rs   25