[wi3w3lk]    rond'[288]   12 01 2014
rond'[287]    [289]


vraagm3nt: klik op het nummer
oplossing: klik op het bolletje

[2889] groep=3p lied=2p

[2888] trio=3p lied=2p

[2887] singer/songwriter=3p lied=2p

[2886] singer/songwriter=3p lied=2p

[2885] groep=3p lied=2p

[2884] groep=3p lied=2p

[2883] jazzzanger=3p lied=2p

[2882] ene zanger=3p andere=2p

[2881] deze!!!zanger=3p lied=2p

[2880] DePlaat's rond'thema=5p


z'n veertigste  *rondt dansje*

Op 't ereplankiertje drie sp3l3rs die àlle [288]vragen hadden (50p). Helaas -1p voor Ploek: ze kraakte 't [thema] iets later. Hetgeen bijzonder góed is. Ploek op drie. Spruitje had [Janis] nog lig-
gen: +5p op twee.

Ken je 'je kans schoon zien'? Bobs wel. Op één kreeg hij, uit handen van de dol gelukkige spelleider, z'n 40e [won] ter-
wijl de opgetrommelde CliniClowns de uitzinnig toegestroomden probeerden te scheiden. "Heel bijzonder is bedacht dat hiermee is bewezen dat je één wi3jaar lang kan [wonzen], elke ronde weer," sprak de buiten zichzelf getreden spre-
ker onhoorbaar vanwege het 'lang leve
Perslucht Bobs'-geroep en -joel.


Ik heb lang getwijfeld. Niet vanwege de
achterklap en de ruzies.   meer...

Daar ik vaak boven zit, ga ik regelmatig
van beneden naar boven.   meer...

Wàt? Zóveel? Elke dag?
— Ja.   meer...

Hoe vaak, denk jij, heb ik gelijk? Eerlijk
zeggen.    meer...

Als hij zich bewoog, sneed de pijn door
z'n polsen.   meer...


toe... knijp me  ik droom

Wéér een wi3uniciteit: niet eerder, nog nèver nooit niet, wiezte een sp3l3r drie rond'z op rij.   meer...


DePlaat's themarond'

Alle negen vraagm3nt3n van deze rond' hebben één gemeen ding: in z'n 7e zit het 80e [thema] verstopt. Vind dat en kraak de rond'.


rond'   

288   
285   
282   
280   
278   
van

DePlaat
Monkz
Alex
Lidi8½
Monkz
thema

??
darts walk-ons
Piet
geloof
kabinet

Bobs   70   55
Spruitje   55   14
Ploek   49   19
DePlaat   48   8
Diana   45   -3
Monica   45   16
Marcellus   42   14
Carol   35   11
Papi   35   -11
Zz   30   -3
Dubious   15   5
JoseJose   5   5
Pearly   5   5
Ben   -15
Faster   -27
Figlarka   -21

13 sp3l3rs   37