[wi3w3lk]    rond'[284]   15 12 2013
rond'[283]    [285]


vraagm3nt: klik op het nummer
oplossing: klik op het bolletje

[2849] vijf intro's: 1p per intro

[2848] vijf intro's: 1p per intro

[2847] vijf intro's: 1p per intro

[2846] vijf intro's: 1p per intro

[2845] vijf intro's: 1p per intro

[2844] vijf intro's: 1p per intro

[2843] vijf intro's: 1p per intro

[2842] vijf intro's: 1p per intro

[2841] vijf intro's: 1p per intro

[2840] vijf intro's: 1p per introVijftig intro's verdeeld over tien vraag-
m3nt3n tot zo 5 jan 2014. Eén punt per intro wanneer je wi3 èn w3lk weet, dus èn de naam van de uitvoerende(n) èn de titel van het lied.


introraadrond'2013  de harde feiten

Het leukste introlied was What's up? uit [2]: alle sp3l3rs (20) hoorden dat goed. Radar love uit [4] werd door 18 sp3l3rs herkend, 16 hadden weinig moeite met Show me the way uit [3] en Turks fruit uit [4].

Enkel Diana hoorde het eclectische Slow living uit [4], 3 zelden dezelfde sp3l3rs hoorden Yes uit [6], Jaco Pastorius uit [2] en The Cinematic Orchestra en Ca-
ravan uit [0] spelen.

Het gemakkelijkste vraagm3nt was [3]: het collecteerde 58p. De eerste vraag [0] was de lastigste met 31p.


Heb je een intro fout of nog niet gevon-
den? Geen probleem, de [ietsgoed= ho!]-afspraak geldt niét. Probeer het nog een keer. Weer niet? Nòg een keer, straks, morgen... gèk word je er van.

Binnen 24 uur is wi3's 2e introraadrond' slechts een dooie pagina op het wereld-
wijde web. Eén lied uit 2013, tweemaal de Beatles uit 1964 en 47 songs die er-
gens daar tussen werden bedacht. Aan-
gereikt door 33 samenstellers. Beterder kan haast niet. #wi3datzijnwij


ooohhhhh  "ver·schrik·ke·lijk"

Haa! Spruitje gokte fout bij de telefoon van [2841] en SnaaNoWor! vergisten zich één keer... hij kan nog langszij ko-
men en zij kunnen nog maximalen. Vo-
rig jaar stonden ze samen op één met 48 punten. Niks "U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 dec 10.00 uur en 1 jan 2.00 uur," hier knalt het al. Haa!

PS. Ondertussen kunnen SnaaNoWor! slechts geëvenaard worden.


Op verzoek van Mohamed Rabbae van
het Landelijk Beraad...   meer...


MAX  meten=weten

Van de vijftig intro's zijn allengs 49 door tenminste één sp3l3r herkend. Enkel de laatste van [2844], via Snaatje, is nog een groots mysterie, óók voor Spruitje.

Kijkt wi3 naar het jaar waaruit de intro's stammen dan ziet wi3 bovenstaande. In de eerste staaf de 7 intro's uit 1960-'70, rechts 1 intro uit 2010-'20. Significant: 18 intro's (36%) uit '70-'80. Het 'gemid-
delde intro' is van 3 jan 1983.

PS. Een dag later herkenniste Diana het eclectische intro van Snaatje.


zure  k*

Wanneer u, ondanks uzelf, tòch Monkz'
en mijn beste wensen...   meer...

Als het vandaag volgende week zou zijn dan was gisteravond de 7e sn3lwi3w3lk. Maandag 30 december vanaf 22.30 uur: 10 vraagm3nt3n, 10 minuten per vraag-
m3nt.
Zo ging het [vorig jaar].


wens  k*

Absolute luxe in sfeervol Gent, genieten
op trendy eiland Ibiza,   meer...


Ruim over de helft. Van alle 33 samen-
stellers zit tenminste één intro verstopt in één van de vraagm3nt3n.


boom  k*

Hij staat nu één nacht: van de vier ver-
wijderde versieringen...   meer...


pakket  k*

Er zat een stormlamp in, voor 's nachts
bovenin de mast. "Handig!"   meer...


coop  k*

Binnen, naast de ingang, een kommetje
half gevuld met snert.   meer...


15 dec: introraadrond'  vijftig in tien

Voor welk intro loop jij warm? Van welk intro krijg je koude kriebels?

Zo'n intro waarbij je, zodra je het hoort, gelijk gaat meeneuriën, of -doen. Jawel, het kàn een raar liedje zijn, maar ooh... dat intro! Woeste emosies; dat je gelijk vol zit met buitelende herinneringen.

Naar een idee van Ben zal 15 december de 2e introraadrond' starten. En dankzij jullie intro's wordt het, als [toen], weer gezellig. Of nog gezelliger.

Voor het meesamenstellen van de intro-
raadrond'
hoef je niet meegespeeld te hebben, hoef je niet mee te (gaan) spe-
len met wi3w3lk. Welnee. Doe me jóuw 'intro-liederen' via wi3w3lk@gmail.com of via een [FB]privé!!!bericht.

De introraadrond' telt niét mee voor het [wak] en de [wonz]. Juist daarom is ze ook prima te doen voor niet- of oud-sp3l3rs. Eén rond' met vijftig intro's in tien vraagm3nt3n en na drie weken één winnaar. Of twee.


SnaaNoWor!   50  
Spruitje   48  
Diana   35  
Lidi8½   34  
Qua   34  
Bobs   30  
Marcellus   29  
Ben   26  
Monica   25  
Figlarka   23  
Wouter   23  
Gerbie   21  
Ploek   20  
Zz   19  
Carol   18  
Harry   13  
Pino   13  
DePlaat   10  
Dubious   10  
Monkz   3  
en
BoB
Debbie
Ebu
Ger
HarryJ.
Herr-Oh!
Ilona
Klaas
Marcel
Papi
Pearly
Peert
Sassefras
Walter

33 samenstellers
20 sp3l3rs   24