[wi3w3lk]    rond'[282]   24 11 2013
rond'[281]    [283]


vraagm3nt: klik op het nummer
oplossing: klik op het bolletje

[2829] tvserie=5p

[2828] singer/songwriter=3p lied=2p

[2827] schrijver!!!=3p lied=2p

[2826] singer/songwriter=3p lied=2p

[2825] zanger=3p lied=2p

[2824] componist=3p tvserie=2p

[2823] saxofonist/comp.=3p lied=2p

[2822] zanger/gitarist!!!=4p lied=2p

[2821] kastelein/eigenaar=3p lied=2p

[2820] Alex' rond'thema=5p


z'n kans schoon  vanuit het donker

Spruitje had de [Ikiwi] láten liggen voor later en liet [2827], [-8] en [-9] liggen voor vandaag: op 3. Van de 16 meetellende vraagm3nt3n liet Monica er méér liggen dan Bobs, die last had van twee halve vraagm3nt3n. Monica op 2.

Carol's hernieuwde inzet, Spruitje's pas op de plaats en Monica's muziek-
herkennis konden helaas niét voorko-
men dat Bobs toch toesloeg tijdens de [standstilstand]. Met z'n 39e op 1.

De laatste keer dat er 22 of meer sp3-
l3rs samen speelden, was in [232] (21 okt 2012). De laatste keer dat gemid-
deld slechts 17 punten werden gehaald, was in rond'[235] (11 nov 2012). Eén punt teveel voor een wi3uniciteit; nog nooit werden er gemiddeld 16 punten of minder gescoord.


Eerder gaf ik u -voorzichtig- de 'hepkoe'
en het 'vraagment'.   meer...

We wonen hier zo wat een jaar. Aan de
overkant...   meer...

Ja! Goed hè?
— Ja...   meer...

Anoniem surfen; dat niemand weet wie
ik ben.   meer...

Tijdens het afwassen was ik nòg kwaad;
het zeepsopschuim...   meer...


Wouter Wiezte Wierde Won  ha!

Zaterdagavond lagen àcht sp3l3rs goed voor de meet, één goede oplossing was goed genoeg...   meer...


Alex' themarond'

Alle negen vraagm3nt3n van deze rond' hebben één gemeen ding: in wi3's 2e zit het 78e [thema] verstopt. Vind dat en kraak de rond'.


rond'   

282   
280   
278   
276   
274   
van

Alex
Lidi8½
Monkz
Lidi8½
Diana
thema

??
geloof
kabinet
Hammond orgel
beestjes

Bobs   64   18
Monica   43   7
Spruitje   40   -5
Carol   31   31
Pino   26   26
CB   24   -36
Figlarka   23   17
Dubious   20   4
Marcellus   17   -16
Papi   16   0
Ploek   16   16
Lidi8½   14   6
Qua   7   -19
Toby   6   6
Ben   5   -42
Monkz   5   -1
Pearly   5   5
Zz   4   -12
Peert   3   -62
Zwapz   3   3
Diana   2   -37
Ef   2   2
DePlaat     -63
Vlavdrod     -49
Wouter     -69

22 sp3l3rs   17   -17